Skip to main content

Følgende «røde» dager vil senteret være ubetjent: 1, 5, 15 og 16 mai.
Det vil si at kun medlemmer kan benytte senteret.
Åpningstid disse dagene: 15:00-21:00