Skip to main content

Velkommen til Drange Maskin AS – de er med på laget og er på bane 2!

Drange Maskin AS er i dag en totalleverandør innenfor fagfeltet grunn- og betongarbeider. Det som i dag fremstår som Drange maskin AS, har en tilknytting til Drange Maskinutleie, som ble etablert tilbake i 1981, og var forløperen til det som i dag fremstår som Drange Maskin AS.
Hovedvirksomheten har i alle år vært grunnarbeid, hvor de i dag gjennomfører hovedentrepriser og totalentrepriser innenfor fagfeltet grunnarbeider, betongarbeider, vei og tilhørende kommunaltekniske anlegg.

Gå til: http://www.drangemaskin.no