Skip to main content

Hei alle våre kunder med bil!

For å få en best mulig parkeringssituasjon for både kunder og ansatte i bygget vårt, har det skjedd en oppdatering med parkeringsskilt og rutiner

Uten å registrere dere i resepsjonen for gjesteparkering så gjelder følgende regler:
Eiendommen er delt opp i tre parkeringssoner, men forskjellig varighet på parkeringstid.

All parkering på midtre og øverste nivå (innenfor rødt): 3 timer

Parkering på nedre nivå mot bygg (innenfor blått): 45 minutter – dette er rett foran ved inngangen vår og til rema1000.

Parkering på nedre nivå som ikke er 45 minutter(innenfor gult): 90 minutter

Det kreves ikke oblat, billett eller annet for å stå innenfor disse tidene.

Særskilt for våre kunder: Dere kan også stå i gul sone i opptil 3 timer.
Forutsetter at bilens registreringsnummer tastes inn på nettbrett i resepsjon ved ankomst.

, Nytt om parkering! Viktig!